Polityka prywatności

I.         Informacje ogólne.
1.    Właścicielem Strony Internetowej dalejlama.pl jest Wydawnictwo WAM z siedzibą w .31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
2.    Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl
  II.         Informacje w formularzach.
1.    Strona Internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Strona Internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza zgłoszeniowego, jedynie w celach określonych w Regulaminie Akcji.
5.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
III.         Logi serwera.
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.     informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
IV.         Udostępnienie danych.
1.    Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym.
2.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę Internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

UDZIAŁ W AKCJI JEST BEZPŁATNY

Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgłaszanego przedszkola/ zgłaszanej placówki przedszkolnej w celach organizacyjnych akcji społecznej „Dalej, lama!”.
Dane przekazane w niniejszym formularzu zostaną przetworzone wyłącznie do celów określonych na stronie www.dalejlama.pl i w regulaminie akcji umieszczonym pod ww. adresem internetowym.
Zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie www.dalejlama.pl zgłoszone przedszkole zobowiązuje się do przesłania jakiegoś śladu po warsztatach (w postaci np. zdjęcia, materiału audio, rysunków dzieci, etc.), wraz ze zgodą na ukazanie ich w kanałach social media organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z uwagi na wyczerpanie się liczby przedszkoli bądź przekroczenie terminu zapisów.